3.236.212.116bool(false)

Ook dit jaar is het Haags Sportinitiatief een succes! Veel Hagenaars hebben een plan ingediend om meer mensen in beweging te krijgen. Zoveel dat er zelfs gestemd moet worden op de beste plannen. De plannen met de meeste stemmen krijgen maximaal €10.000 euro subsidie voor de uitvoering ervan. Stemmen kan van 15 juli tot en met 15 augustus 2019. Stem mee!

Segbroek

Bokstraining voor chronisch zieke mensen

Organisatie: Haagse Directe

Doelgroep:
Kwetsbare volwassenen en ouderen (19-99 jaar) met mogelijk meerdere aandoeningen.

Doel:
Organiseren van een sportaanbod waarbij ouderen en chronisch zieken fitter worden en mensen in vergelijkbare situaties leren kennen. Hierdoor doorbreken zij hun sociaal isolement en worden zij zelfredzamer.

Stem op Haagse Directe

Scheveningen

Tennisclinics voor Haagse studenten

HLTC Leimonias

Doelgroep:
Studenten tussen de 18 en 28 jaar die in Den Haag studeren.

Doel:
Het aantrekken van minimaal 30 studenten die lid worden en 1 a 2 keer per week naar Leimonias komen om met de clinic mee te doen. Het creëren van een sociale sport/tennis community voor studenten en een eigen Leimonias Studenten Commissie.

Stem op HLTC Leimonias

Hockeytraining op maat

Hockey Club Klein Zwitserland

Doelgroep:
Meisjes en jongens vanaf 8 jaar binnen het Speciaal Onderwijs.

Doel:
Kinderen vanaf 8 jaar binnen het Speciaal Onderwijs met een beperking iedere zondag 1,5 uur lang training op maat bieden. Resultaat: plezier, het gevoel krijgen dat ze erbij horen, verbetering conditie, motoriek, sociale vaardigheden én zelfvertrouwen.

Stem op Klein Zwitserland

Loosduinen

Vitaliteitsclub

Organisatie: HVV RAS

Doelgroep:
Kwetsbare/eenzame volwassenen van 25-55 jaar en ouderen van 55-75 jaar.

Doel:
Personen die (tijdelijk) vast zijn gelopen, zonder werk of dagbesteding, voelen zich al snel eenzaam. Sport verbindt mensen en brengt op laagdrempelige wijze ontmoetingen tot stand. Door drie keer per week in de ochtend te starten met bewegen en koffie drinken worden bepaalde patronen doorbroken, komt er structuur en vergroot de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Stem op HVV RAS

Escamp

Divers sportaanbod met opleiding tot begeleider

Organisatie: Stichting Buurtsportvereniging Zuiderpark

Doelgroep:
Inactieve bewoners van 6 tot en met 75 jaar.

Doel:
Wekelijks sportaanbod naar de wensen van de bewoners organiseren, waaronder bootcamp, wandelen, freerunning en aerobics. Vanuit de deelnemers worden mensen opgeleid tot begeleiders.

Stem op Buurtsportvereniging Zuiderpark

Beweegaanbod voor moeders van schoolgaande kinderen

Stichting Sportaccommodatie HKV Ons Eibernest

Doelgroep:
Volwassen vrouwen/moeders.

Doel:
Een verenigde groep moeders, die om diverse redenen nog niet bewegen, dit structureel wel laten doen en kennis laten maken met een vraaggericht beweegaanbod en het vereniginsleven. Zij krijgen hierbij hulp en begeleiding aangereikt.

Stem op HKV Ons Eibernest

Sport en spel voor mensen met een beperking

Organisatie: ISV Kameleon

Doelgroep:
Mensen met een beperking.

Doel:
De mensen sport en spel aanbieden en in contact brengen met anderen. Hierbij is ook aandacht voor eenzaamheid en bezinning.


Stem op ISV Kameleon

Dames Bootcamp

Organisatie: M.L. Mangkoewihardjo

Doelgroep:
Vrouwen tussen de 30 en 55 jaar.

Doel:
De gezondheid van deelnemers verbeteren door hen vitaal of vitaler te maken. Eén keer per week 60-90 minuten sporten in de vorm van Bootcamp. De dames de kans geven om te sporten en hiermee gelijk sociale contacten op te bouwen.

Stem op M.L. Mangkoewihardjo

Voetbal en Dansgymnasiek (Gym Tonic)

Stichting Samenleven (Umubano)

Doelgroep:
50+ mannen en vrouwen uit de Oost-Afrikaanse gemeenschap.

Doel:
Wekelijks gaan minimaal 30 ouderen uit de Oost-Afrikaanse gemeenschap met een laag inkomen voetballen of dansgymnastiek doen.


Stem op Umubano

Bootcamp voor ouders met kinderen

Burgeraanvraag: R. Abdoella

Doelgroep:
Moeders van 18 tot 50 jaar met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van niet-westerse achtergrond.

Doel:
Tussen de 10 en 30 vrouwen met hun kinderen gaan gedurende 1 jaar, minimaal 1 keer per week binnen of buiten samen bewegen. Deze groep ook in verbinding brengen met andere mensen.

Stem op R. Abdoella

Centrum

Bewust gezond onder begeleiding van een sportcoach

Stichting Bewoners Collectief Schilderswijk

Doelgroep:
50+ mannen.

Doel:
Met een groep van 20 mannen sporten in de sportzaal van buurthuis Sam Son met begeleiding van een sportcoach. De sporten zijn zaalvoetbal, zaalvolleybal, fitness en hardlopen in sportparken of de duinen.

Stem op Collectief Schilderswijk

Peutergym de Musjes

Organisatie: Stichting voor de Haagse Jeugd Clubhuizen De Mussen

Doelgroep:
Kinderen van 2-4 jaar.

Doel:
Inactieve peuters en hun ouder(s)/verzorger(s) in beweging krijgen, waardoor de motorische en sociale vaardigheden worden verbeterd en de ouderbetrokkenheid wordt vergroot.

Stem op De Mussen

Kickboksen voor kinderen en jongeren

Burgerinitiatief: R. Moussaoui

Doelgroep:
Kinderen vanaf 4 jaar.

Doel:
Kinderen/jongeren in plaats van buiten te laten hangen minimaal 1 keer in de week, gedurende het jaar te laten sporten in Transvaal. Hierdoor krijgen zij een doel voor ogen waarop zij zich kunnen focussen en ontwikkelen.Stem op R. Moussaoui

Ouder- en kindgym en aerobiclessen

Organisatie: St. Sociaal Cultureel Werk Buurthuis Mandelaplein

Doelgroep:
Vrouwen vanaf 18 jaar en kinderen van 1,5 tot 4 jaar uit de MOE-landen.

Doel:
Een gezondere levensstijl, positiever denken en een sociaal netwerk opbouwen. Het verkrijgen van een betere moeder-kind relatie, integratie van o.a. Poolse moeders en kinderen wordt gestimuleerd en de kinderen zijn motorische beter ontwikkeld als ze naar de basisschool gaan.

Stem op Buurthuis Mandelaplein

HIIT4Kids (High Intensity Interval Training)

Organisatie: Stichting Haagse Jeugd Gezond

Doelgroep:
Jeugd van 8 tot en met 14 jaar.

Doel:
Fitlights introduceren: een nieuwe manier van bewegen. Ontwikkelen van een actieve leefstijl, voldoen aan beweegrichtlijnen, preventie van overgewicht en vergroten van de fitheid.

Stem op Haagse Jeugd Gezond

Crossfit 45+

Organisatie: Vereniging Sport & Fight

Doelgroep:
Mannen en vrouwen vanaf 45 jaar.

Doel:
De doelgroep sportief stimuleren door een gecombineerde trainingsvorm. Daarnaast laten zien dat sporten leuk & gezond is en motivatie geeft om er een actieve levenstijl op na te houden.

Stem op Vereniging Sport & Fight

Voetbalcompetitie voor meisjes

Organisatie: Zebra Welzijn

Doelgroep:
Meiden in de leeftijd van 10-15 jaar uit Transvaal en Schilderswijk.

Doel:
Wekelijks trainen en maandelijks competitie. Meiden kunnen zich ontwikkelen tot rolmodellen in de wijk en komen wellicht in aanmerking voor een scholarship.

Stem op Zebra Welzijn

Meerdere stadsdelen

Walking voetbal

Burgerinitiatief: A.D. Sanrodji

Doelgroep:
Kwetsbare ouderen/senioren vanaf 60 jaar.

Stadsdelen:
Centrum, Escamp en Laak

Doel:
Wekelijks sporten met senioren vanwege de gezondheid, maar ook om de doelgroep uit een sociaal isolement te halen.


Stem op A.D. Sanrodji

G-Handboogschieten

Burgerinitiatief: R. Voorthuijsen

Doelgroep:
Jongeren van 8 tot 16 jaar met een beperking.

Stadsdelen:
Laak en Haagse Hout

Doel:
Boogschieten is een concentratie sport en dus zeer geschikt voor kinderen om de concentratie te trainen. Ook wordt ongemerkt pro-sociaal gedrag tijdens het sporten en na het sporten gestimuleerd.

Stem op R. Voorthuijsen

Zaalvoetbal voor mannen

Burgerinitiatief: I.F. Badoella

Doelgroep:
Mannen met een niet westerse achtergrond tussen de 30 en 65 jaar.

Stadsdelen:
Centrum en Escamp

Doel:
Gezamenlijk voetballen in plaats van een inactieve tijdsbesteding.

Stem op I.F. Badoella

Cheerleader trainingen

Burgerinitiatief: S.M. Groenhart

Doelgroep:
Jongeren vanaf 6 jaar.

Stadsdelen:
Escamp en Laak

Doel:
Sociale contacten, discipline maar vooral beweging met plezier creëren.


Stem op S.M. Groenhart

Jump Pilates

Burgerinitiatief: Q.L. Knijnenburg

Doelgroep:
Vrouwen vanaf 25 jaar met bekkenbodemklachten.

Stadsdelen:
Centrum en Scheveningen

Doel:
In een veilige, gezellige omgeving bewegen op een manier die lol geeft en lief is voor je lijf. Ontspanning door inspanning en daarmee lichaam en geest in beweging zetten op weg naar een gezondere leefstijl en het verkrijgen van een betere conditie.

Stem op Q.L. Knijnenburg

Voetbal en yoga

Organisatie: Vereniging van Ethiopiers in Den Haag (VEDH)

Doelgroep:
Mannen en vrouwen vanaf 25 jaar.

Stadsdelen:
Centrum, Haagse Hout en Laak

Doel:
De gezondheid en gezond leven bevorderen, de sociale cohesie verbeteren en door verbinding met bestaande sportinstanties een perspectief bieden voor zelfstandig sporten.

Stem op VEDH

Frame voetbal voor kinderen met spierziektes en loopproblemen

R. van Voorthuijsen

Doelgroep:
Kinderen van 8 tot 18 jaar met spierziektes en andere loopproblemen.

Stadsdelen:
Escamp, Haagse Hout en Loosduinen

Doel:
Kinderen met ernstige loopbeperkingen die niet mee kunnen doen aan regulier voetbal of G-voetbal de kans geven om wél te kunnen voetballen. Het gevoel te geven óók "op voetbal te zitten".

Stem op R. van Voorthuijsen

Jongeren begeleiden en stimuleren ouderen bij bewegen en sporten

Organisatie: Stichting Sport in Actie

Doelgroep:
Jongeren en ouderen tussen de 17 en 100 jaar.

Stadsdelen:
Escamp en Laak

Doel:
Ouderen onder begeleiding van jongeren laten bewegen. Hierdoor ontstaat een verbinding met elkaar, krijgen ouderen een gezonde dagbesteding en jongeren leren les te geven.


Stem op Sport in Actie
inzending voltooien
X

Bedankt voor je stem!

Ga terug naar de
app

Deel jouw
stem op Facebook!

Gegevens achterlaten via

Ik ga akkoord met de actievoorwaarden.

ga terug naar de
app

E-mailadres:

versturen